Dialog Mill för fräsmaskiner

Dialog Mill är det perfekta styrsystemet för fräsjobb i små serier eller enstyck. Inget annat CNC styrprogram kan mäta sig med Dialogs kombination av lättanvänd teknik och avancerade styrmöjligheter.

Dialog Mill är ett 3-axligt styrsystem, men med en enkel knapptryckning får du ett 2-axligt. Styrsystemet möjliggör blandning av rent manuell och avancerad CNC-körning. Tack vare de elektroniska handrattarna och TRAKing-funktionen har du full kontroll över maskin och styrsystem, inte tvärt om.

Programmering sker i klarspråk på svenska med de mått som redan finns på din ritning. Fattas det mått kan Dialog bistå med en beräkning av dem.

Läs detaljerade specifikationer för Dialog Mill »

Du kontrollerar maskinen och inte tvärt om

Enkelt att lära sig och lätt att använda

 • Lätt att lära sig utan tidigare förkunskaper i programmering.
 • Dialogprogrammering i klarspråk på svenska utan koder.
 • Ren, enkel manöverpanel och variabla tangenter förhindrar felinslag.
 • Kraftfull grafisk visning under programmering och vid programkörning.
 • Blandad manuell och 2- eller 3-axlig CNC körning – även under samma program.
 • Elektroniska handrattar för bord (X) och sadel (Y), samt jog och pinol för z-rörelser.
 • Tandempinol, huvud- och pinolrörelser integreras till ett enda Z-värde.

Avancerade funktioner ger dig kraftfulla möjligheter

 • Styrning av matning och varvtal med möjlighet att åsidosätta programmeringen under körning med enkel knapptryckning (överridning).
 • Programmerad spindelhastighet med 40-600 rpm på låg växel och 300-5000 rpm på hög.
 • Val av programmering baserad på verktygsväg eller detaljens geometri – välj bara geometri och svara på frågorna.
 • 2- eller 3-axlig simultan cirkulär och linjär interpolering.
 • Stort antal fasta cykler, vilket gör det enkelt att köra cirkulära, rektangulära och oregelbundna fickor eller profiler, och lika lätt att t ex fräsa fram en ö i ficka.
 • Gängning med flytande tapphållare.
 • Tangerande radie med automatisk hörnradie. Ansluter automatiskt mellan linjer eller linjer/bågar eller bågar.
 • Möjlighet till manuell 3D-programmering.
 • Kör CAM- eller G-kodfiler.
 • Alfanumeriska programnamn och kommentarer.
 • Teach-in av manuella X- och Y-rörelser direkt in i CNC-programmet.
 • Matte Hjälp med komplett formelsamling för direktberäkning av skärningspunkter, vinklar och centrum samt alla trigonometritabeller och räknefunktioner.

Auto Geometry Engine (AGE)

 • Inbyggd beräkningsfunktion för programmering av fickor och profiler.
 • Räknar automatiskt fram saknade ritningsmått.

Programkontroll och ändring

 • Avancerade rutiner för programdiagnostik.
 • Tabelleditering. Du slipper stega dig fram genom mängder med koder och försöka hålla reda på var du är. Se hela programmet överskådligt i tabell. Sortera och ändra hela grupper med en knapptryckning.
 • Grafisk illustration i färg tillsammans med aktuella sekvenser i lista. Du kan enkelt följa och hitta eventuella fel i programmeringen, samtidigt som du kommer direkt in till rätt sekvens för att göra ändringar.

Verktygsbibliotek

 • Avancerat verktygsbibliotek för att minimera verktygssetup.
 • Offsets för verktygslängd med justeringsmöjlighet.
 • Grafisk verktygsbana med justerbar vy.

TRAKing– förhindrar krascher och ger total kontroll över programkörning.

 • Den helt unika funktionen låter dig köra programmet i samma takt som du vevar någon av handrattarna. Ju snabbare du vevar desto snabbare rör sig maskinen. Stanna eller veva bakåt och maskinen följer dina kommandon.
 • Du kan använda TRAKing till att provköra ditt program eller välja att veva med handratten genom en viss passage av bearbetningen som du vill vara extra försiktig med.
 • Risken för krascher är eliminerad.

Gränssnitt

 • Möjlighet att översätta filer från/till Dialog och andra styrsystem.
 • Kör fleropens program i din Dialog-utrustade fräsmaskin för att avhjälpa en flaskhals.

Full Windows kapacitet

 • Prototrak SMX CNC levereras med Windows XP. Tillgång till Windows skrivbord direkt vid maskinens bildskärm. Du får en persondator i din fräsmaskin.
 • Anslutning för tangentbord samt en diskettstation är standard. Två USB-kontakter för anslutning av mus, minne och andra tillbehör.
 • Programmera valfritt direkt vid fräsmaskinen eller på din persondator.

Nätverk och backup

 • Inbyggt nätverkskort via RJ45 port.
 • Avancerade program tillåter att fräsmaskinen blir en terminal i ditt nätverk, vilket möjliggör att dela filer samt direkt tillgång till internet och e-post.
 • Modern filhantering med automatiska rutiner för säkerhetskopiering av program.

Läs detaljerade specifikationer för ProtoTRAK SMX »