Dialog Turn specifikationer

Optionerna beskrivs var för sig efter maskin- och programvara, tillsammans med övriga tillval.

Dialog bassystem
Även i sin grundläggande form är ProtoTRAK SMX ett kraftfullt CNC-system. Färggrafik förstärker det enkla och naturliga arbetssättet som gör ProtoTRAK så populärt bland duktiga maskinoperatörer världen över. Bassystemet kan kompletteras med tre optioner som ger kraftfulla funktioner. Nedan beskrivs systemet inklusive optioner (angivna med AF, N/M resp T/EH) under två rubriker: maskinvara resp programvara. Därefter beskrivs optioner och övriga tillval var för sig.

Maskinvara

Specefikation
Två- eller treaxlig CNC, treaxlig Digital.
Växellådshuvud med hög och låg växel.
Frekvensomvandlare för spindeldrivning.
Programmerbar spindelhastighet 40-600 rpm på låg växel och 300-5000 rpm på hög.
Tandempinol, huvud- och pinolrörelser integreras till ett enda Z-värde.
Riktiga handrattar för manuell körning.
Elektroniska handrattar på X- och Y-axlarna (ersätter de mekaniska handrattarna) (option T/EH).
Digitala servon, specialkonfigurerade för fräsning.
Överdimensionerade servomotorer för bordets, sadelns och huvudets rörelser och integrerad pulsgivare med underliggande upplösning på 0,002 mm.
Snabbmatning 6350 mm/min.
Dragstångsmotor pneumatisk/elektrisk.
Överridning av programmerad matning och spindelhastighet (ökning/minskning med tangenter).
Grafisk återgivning av matning och varvtalsjustering.
Kontrollenhet med bildskärm är avtätad för verkstadsmiljö.
10.4” färgbildskärm, typ aktiv matris.
Strikt utförd, överskådlig och lättanvänd manöverpanel.
Lysdioder som anger status.
Halogenlampa på arm för arbetsbelysning.
Industriutförd Intel® processor.
128 Mb RAM.
PS/2 tangentbordsanslutning.
2 USB-kontakter för mus, flash-minne mm. (Kan kompletteras med USB-hub som ger fler kontakter.)
TEAC diskettenhet 3 ½”.
Nätverk via Ethernetkort och RJ 45 port (option N/M).
128 Mb USB Flash-minne (option N/M).
Kylmedelsutrustning med pump.
Ändlägesbrytare.

Programvara

Programvara – övergripande
Programfönster med redig struktur.
Markerade inmatningsfält.
Svenskt språk – inga koder.
Variabla tangenter – ändrar funktion efter innehåll.
Windows XP operativsystem.
Valbar två- eller treaxlig CNC.
Färggrafik med inställbara vyer.
Valbar visning av tum resp mm.
Smidiga val av arbetssätt.
Arbetsläge Digital för manuell körning
Inkrementala och absoluta värden.
Spindelhastighet med manuell överridning.
Jog med snabbmatning och överridning.
Arbetsmatning X, Y eller Z.
Gör En CNC programsekvens/fast cykel.
Teach-in av manuella X- och Y-rörelser.
Åter till absolut nollpunkt.
Verktygsoffset från verktygsbibliotek.
Gå Till – stoppar på angivet mått för X, Y eller Z (option T/EH).
Valbar Fin/Grov handrattsupplösning (option T/EH).
Arbetsläge Programmering
Auto Geometry Engine – beräkningsfunktion under programmering (option AF).
Val av programmering baserad på detaljens geometri eller verktygsväg.
Treaxlig dialogprogrammering (option AF).
Dialogprogrammering av verktygsväg (option AF).
Skalning av programmerad detalj.
Skalning av utskriftsdata (option AF).
Flera fixturer (option AF).
Programmerbara extra funktioner – kylvätska, tryckluft, signal till delningsbord eller rundbord (option AF).
Sekvenskommentarer (option AF).
Inkrementala och absoluta mått.
Automatisk diameterkompensering för verktyg.
Cirkulär interpolation.
Linjär interpolation.
Look – grafisk illustration med en enkel knapptryckning under programmering.
List stega – grafisk illustration om var du är i programmet med programsekvenser listade.
Alfanumeriska programnamn
Ändring av programdata.
Programpaus.
Tangerande radie – automatisk hörnradie. Ansluter automatiskt mellan linjer eller linjer/bågar eller bågar.
Programmerbar spindelhastighet.
Matte Hjälp med grafiskt gränssnitt.
Överföring av resultat från Matte Hjälp.
Justerbart fräsingrepp vid fickfräsning.
Z Finskär i botten på fickor.
Val av rampning eller borrning.
Repetition av programmerade sekvenser.
Repetition av repetitioner.
Grafisk rotation kring Z-axel.
Spegling av programmerade sekvenser (option AF).
Kopiering med eller utan offsets (option AF).
Kopiera Rotera (option AF).
Kopiera Spegla (option AF).
Fasta cykler
Positionera.
Borra.
Delningscirkel.
Fräsning.
Båge.
Cirkulär ficka.
Rektangulär ficka.
Oregelbunden ficka (option AF).
Cirkulär profil.
Rektangulär profil.
Oregelbunden Profil (option AF).
Cirkulär Ö (option AF).
Rektangulär Ö (option AF).
Oregelbunden Ö (option AF).
Spiral (option AF).
Gängfräsning (option AF).
Gravering (option AF).
Tappgängning (option AF).
Arbetsläge Ändra
Radera sekvenser.
Radera program.
Tabelleditering (option AF).
Övergripande ändring av data (option AF).
G-kodsredigering (option AF).
Klippbord för att kopiera sekvenser mellan program (option AF).
Arbetsläge Set Up med verktygsbibliotek
Avancerat verktygsbibliotek.
Verktygsnamn.
Offsets för verktygslängd med justeringsmöjlighet.
Programstyrda ändlägen.
Grafisk verktygsbana med justerbar vy.
Avancerade rutiner för programdiagnostik.
Uppskattad total programtid (option AF).
Arbetsläge Kör
TRAKing (option T/EH).
Testkörning med snabbmatning.
3D CAM programkörning.
3D G-kod filkörning med verktygskompensering.
Realtidsgrafik med verktygssymbol.
Klocka för nedräkning till nästa paus eller verktygsbyte (option AF).
Arbetsläge Program In/Ut
Enkel programlagring till diskett eller till annan enhet via USB.
CAM konverteringsprogram.
Konverteringsprogram för tidigare ProtoTRAK-versioner.
DXF/DWG filkonvertering (option DXF).
Programstruktur med katalog/fil/mapp (option N/M).
Automatisk rutin för säkerhetskopiering av filer (option N/M).
Se grafik för oöppnade filer (option N/M)
Nätverk (option N/M).

Optioner för ProtoTRAK styrsystem

Avancerade funktioner – option (AF)
Auto Geometry Engine – beräkningsfunktion under programmering.
Programmerbara extra funktioner – kylvätska, tryckluft, signal till delningsbord eller rundbord.
Treaxlig dialogprogrammering.
Ytterligare fasta cykler:
Oregelbunden Ficka
Cirkulär Ö
Rektangulär Ö
Oregelbunden Ö
Oregelbunden Profil
Spiral
Gängfräsning
Gravering
Tappgängning
G-kodsredigering.
Klocka för nedräkning till nästa paus eller verktygsbyte.
Uppskattad total programtid.
Tabelleditering.
Övergripande ändring av data.
Skalning av utskriftsdata.
Flera fixturer.
Sekvenskommentarer.
Dialogprogrammering av verktygsväg.
Spegling av programmerade sekvenser.
Kopiering med eller utan offsets.
Kopiera Rotera.
Kopiera Spegla.
Klippbord för att kopiera sekvenser mellan program.
Nätverk/Minne – option (N/M)
Programstruktur med katalog/fil/mapp.
Automatisk rutin för säkerhetskopiering av filer.
Se grafik för oöppnade filer.
USB Flash-minne, 128 Mb eller mer.
Nätverk via RJ 45 port.

I ProtoTRAKs grundutförande sker all programlagring och hämtning via en diskettenhet. Optionen Nätverk/Minne ger dig kraftfulla möjligheter att lagra och hämta program. Optionen kan beställas med maskinen eller vid senare tillfälle.

TRAKing/Elektroniska Handrattar – option (T/EH)
Elektroniska Handrattar på X- och Y-axlarna (ersätter de mekaniska handrattarna).
TRAKing-funktion under programkörning.
Gå Till – stoppar på angivet mått för X, Y eller Z.
Valbar Fin/Grov handrattsupplösning

Den helt unika TRAKing-funktionen som låter dig köra programmet i samma takt som du vevar någon av handrattarna. Ju snabbare du vevar desto snabbare rör sig maskinen. Stanna eller veva bakåt och maskinen följer dina kommandon. Du kan använda TRAKing till att provköra ditt program eller välja att veva med handratten genom en viss passage av bearbetningen som du vill vara extra försiktig med. Risken för krascher är eliminerad.

Övriga tillval

DXF Konverteringsprogram – option DXF
Importera och konvertera CAD-data till ProtoTRAK-program.
DXF- eller DWG-filer.
Automatisk linjespårning.
Automatisk gapöverbryggning.
Kontroll av lager.
Enkel process med fält du kan besvara direkt i maskinen.

Kraftfull programvara som gör att du kan läsa in en ritning från DXF- eller DWG-format och sedan generera ett helt färdigt program med enkla musklick på de konturer, hål etc som du vill göra. Lägg sedan bara till varvtal, matning och välj verktyg så är biten klar att köra.

Övriga optioner
TRAK-givare eller skalor för bord och sadel. Positionsgivare för X- och Y-axlarna med 0,005 mm upplösning.
Gängapparat med tapphållare – axiell flytrörelse – för tappgängning (ej rigid tapping).
Komplett program med verktygshållare, verktyg, maskinskruvstycken, spännjärn etc.
Fjärrkontroll, 3 meter lång kabel
Programvara för programmering på persondator offline.