Vertikal fleroperationsmaskin med Dialog styrsystem

Del till TC 320 LTY