Siemens 828D ShopMill – tekniska specifikationer

Konturprogrammering
Kraftfull geometrikalkylator för att generera 2½D konturer.
Kraftfull geometrikalkylator för att generera 2½D konturer.
Kalkylering av ej angivna mått.
Max 250 ingående delsegment.
Matningshastighet och inmatning kan anges för varje ingående segment.
Borrcykler
Centrering, borrning, brotschning.
Djupborrning, urborrning.
Gängning, gängskärning, hål- och gängfräsning.
Fräscykler
Planfräsning.
Rektangulär och cirkulär ficka med val av inkörning.
Rektangulär och cirkulär tapp.
Raka och cirkulära spår.
Konturficka med upp till 12 öar, lokalisering av återstående material och för borrning.
Val av ingreppstyper är följande: rak, spiral eller rampning med eller utan förborrning av ingreppspositionen.
Positionering. Följande lägesbilder är tillgängliga för borrning, fickor och tappar:
Individuella positioner (rektangulärt/polärt).
Linje/rutnät.
Cirkel/delningscirkel.
Hindrande detaljer.
Set-up funktioner
Manuell verktygsväxling med förinställning av riktning och varvtal.
Val av M-funktioner, växel och offsets.
Mätfunktioner. Följande mätfunktioner med probe eller 3D kantavkännare finns:
Mätning av hål eller tapp.
Kantavkänning.
Hörnmätning och kalkylering av inskriven cirkel.
Verktygsmätfunktion
Kalibrering av 3D probe/tryckcell.
Verktygslängd och verktygsdiameter, manuellt och automatiskt (om tryckcell finns tillgänglig).
Kalibrera probe.
Automatiska funktioner
Blocksökning (inkl block för individuella hål i en hålbild).
Block sekvens (Automatläge).
Program testläge.
Återpositionering på kontur, blocksökning.
Visning av aktiv G-kod.
Blockvisning: visning av rörelser som G-kod.
Körning av stora formverktygsprogram från hårddisk eller nätverk.

Andra programmeringsfunktioner

Sekvensstegsprogrammering tillåter:
Visning av lättförståeliga symboler för varje steg.
Programmering av bearbetningssekvenser utan kunskap i ISO-programmering.
Ändring, lägga till och ta bort (t ex M19), övergångar samt kontursegment enkelt.
Utför enkelsteg i programsekvensen.
Läs ut program med kontur.
4:e axel (option).
Flersidig bearbetning genom 4:e + 5:e axel (optioner).
Ytterligare finesser
Skalriktig grafik.
Skapa/importera kompletta ISO-program.
Flera fixturer av lika eller olika detaljer för optimering av verktygsbyten (option).
Ethernet nätverkskort.
PC-version på CD-ROM.
CD för självstudier.
Mix av ISO- och ShopMillsekvenser.
Tum/metriskt val.
Teknikfyllt
Fritt val av bearbetningsstrategi.
Verktyget kan definieras för varje bearbetningssegment.
Verktyg och utslitningsdata för upp till 250 verktyg.
Verktygshantering för magasinutrustning, utslitningstid och reservverktyg.
Simulering ― presentation
Obearbetad kontur (kub).
Verktygsväg med materialavverkning i realtid eller snabbvisning.
Rörelseväg för verktygscentrum.
Topp- eller sidovyer.
Visning av bearbetningszon med variabel zoomfunktion.
Realtidsimulering parallellt med körning.