Siemens 828D ShopTurn – tekniska specifikationer

Grundläggande konturelement

De baselement som beskriver en kontur kan hämtas, parametersättas, lagras eller länkas till en bearbetningsplan så att en kontur kan skapas snabbt och enkelt.

Följande baselement finns tillgängliga:

  • Linje X/Z, inklusive maskiner med C-axel.
  • Linje i vinkel X/Z eller i given vinkel, inklusive maskiner med C-axel.
  • Båge kan parametersättas med radie/ändpunkt eller centrumpunkt.
Avverkningscykler
Materialavverkningscykler mot valfri kontur.
Grov- och finbearbetning parallellt till kontur och axel.
Dykfräsning och dyksvarvning
Plansvarvning, bakplaning.
Avverkning av återstående material.
Ämnesbeskrivning eller tolerans.
Borrcykler
Centrisk långhålsborrning.
Delningscirkel på ändplan, på mantelytan med C-axel.
Gängning
Gängcykler
Ut- och invändiga gängor.
Plan- och koniska gängor.
Gängor med flera ingångar.
Reparation av gängor.
Spårsvarvning och frigångscykler
Spårsvarvning rätlinjigt och i vinkel
Frigång form E och F, DIN-gänga.
Fräscykler
Fri kontur på plan and mantelyta med Y-axel.
Linjärfräsning (C/X, C/Z).
Spårfräsning (rätlinjigt och båge) på plan och mantelyta.
Fickfräsning med öar på mantelyta.
Tappar på mantelytan.
Spårfräsning.

Riggnings- och manuella funktioner

Mätning av arbetsstycke
Mätning av arbetsstycke i Z-axeln med tangering.
Verktygsmätning
Optisk mätning.
Mätning via tangering.
Automatiska funktioner
Blocksökning (inklusive individuella block för hål i hålbild).
Blocksekvens (automatläge).
Torrkörning (programtest).
Återpositionering av kontur, blocksökning.
Andra funktioner. Steg-för-steg upprättande av bearbetningsplan tillåter:
Identifiering av varje programsteg med lättförståeliga ikoner.
Göra program utan kunskap i ISO-programmering.
Enkelt att ändra, lägga till och ta bort specialkommandon (t ex M-funktioner).
Lägga till translationsblock samt delkörning av program.
Övriga optioner
Lättförståeliga hjälpbilder för varje cykel.
Lättförståeliga beskrivningar för alla parametrar.
Visning av linjärrörelser i G-kod.
Skalenlig grafisk presentation.
Grafisk torrkörning.
Programmering/import och körning av kompletta ISO-program.
Övriga fördelar
Verktyg kan definieras för varje programsteg
Verktygs och utslitningsdata för upp till 250 verktyg.
Verktygshantering möjlig för verktygsrevolver, utslitningstid och reservverktyg.
PC-version på CD.
Självstudie (datorbaserad träning) på CD.
Simulering – Presentation
Obearbetade konturer (cylinder, ihålig cylinder).
Materialavverkning i realtid eller snabbåtergivning.
Topp eller sidovyer.
Visning med variabel zoom.
Realtidssimulering samtidigt som programkörning.
3D-simulering.