Kunzmann

Kunzmann har ett brett program för enstyck/serieproduktion bestående av produktlinjer med fleroperationsmaskiner.

Fleroperationsmaskiner

Kunzmann erbjuder ett högintressant sortiment med fleroperationsmaskiner för 3 till 5 axlig bearbetning.

Läs mer om fleropar

Läs mer om produktionssvarvar

Siemens styrsystem

Med en dialog i klarspråk är det lätt att producera en färdig detalj från en ritning med ett minimum av tangenttryckningar i Siemens styrsystem. Grafisk presentation gör allt tydligt och begripligt.

Siemens 828D ShopMill används i.
Läs mer om Siemens 828D ShopMill styrsystem