Siemens 828D ShopTurn

ShopTurn – det nya digitala styrsystemet från Siemens – förenklar programmeringen och gör det lättare än någonsin att programmera direkt vid svarven. Enkel svensk dialogprogrammering innebär att man kan producera detaljer direkt från ritning med ett minimum av knapptryckningar.

Ett stort antal fasta cykler inklusive automatisk skärbana för avverkning av material mot beskriven kontur, och automatisk avverkning av återstående material efter grovbearbetning, långhålsborrning, invändiga- och utvändiga gängor.
Enkel maskininställning med grafisk support för mätning av arbetsstycke och verktyg. Central verktygstabell med grafisk visning. Kraftfull grafik tillåter full presentation av detaljen med simulering av verktygsväg

Läs detaljerade specifikationer för Siemens ShopTurn

Ett användarvänligt och kraftfullt system

Siemens ShopTurn är ett teknologipaket för svarvning, fräsning och borrning. Det har en användarvänlig betjäningsmeny med uppsättning för bearbetning och verktygshanteringen. G-kodsprogrammering med dialog för bearbetnings- och mätcykler. Möjlighet till programmering off-line. Dynamisk grafik.

Standardutrustning
Programminne 1,2 Mb, 10,4” TFT färgskärm, elektronisk handratt. Processtid per block : 7 Ms.
ISO eller grafisk dialogprogrammering
Kan programmeras både med med enkel programmering i dialog och traditionell G-kod/ISO. Bakgrundseditering. R-variabel programmering.
Enkel maskinuppsättning
Grafisk support för mätning av arbetsstycke och verktyg.
Central verktygstabell med grafisk visning
Data för verktygstyp, verktygsplats, offsets, nosradie, skärlängd, skärvinkel, och kylmedelkontroll. Skalenlig grafisk visning av verktygsspetsen. Integrerad hantering av ersättningsverktyg.
Integrerad G-kodseditor
Standardfunktioner som klippa ut, kopiera och klistra in. Online hjälpdialog för all G-kod/ISO-programmering.
Mätcykler med grafisk dialog
Kompensering av verktygsgeometri och nollpunktsförflyttning
Kraftfull simulering
Simulering av verklig verktygsgeometri. Automatisk beräkning av bearbetningstiden.
Operationslista med all information i en bild
Programmering med operationslista som tydligt visar teknologisteg: verktygs- och skärdata, beskrivning av bearbetningssteg, symboler för typ av bearbetning.
Dynamisk grafik
Grafik on-line under hela programmeringspasset. Sido- och frontvy för fräsoperationer. Vy med 3 fönster. Volymmodell.
Integrerad handbok
Inmatningsbilder med hjälp on-line. Cursor-text och dynamiska hjälpbilder.
Bearbetningscykler
Dialogbilder för standard bearbetningscykler. Fräscykler. Borr- och fräscykler med positionsmönster.

Släppningsformer
Din 504, E och F samt användaranpassad.
Kontursvarvning
Upp till 100 element kan programmeras. Okända element kan beräknas automatiskt. Linjärt, linjärt-polärt, cirkelcentrum, radie eller polärt. Skärautomatik. Grovbearbetning. Återstående material. Finskär.
Kraftfull avverkningscykel
Standard och fritt definierade råämnen. Avspåning, konturstickning, MDT (Multi Directional Turning). Automatisk detektering av resterande material.
Skärautomatik
Längs/tvärs. Planing. Bakplaning. Linjär cykel. Linjär cykel med radie och fas.
Stickcykel
Utvändigt. Invändigt. Axiellt.
Kraftfulla fräs- och borrcykler
Komplett urval av fräs- och borrfunktioner, t ex gravyrcykler. Alla funktioner med eller utan Y-axel.
Borrcykler-centriskt
Borrning. Långhålsborrning. Brotschning. Gängning.
Gängskärning
Utvändigt. Invändigt. Cylindriskt. Koniskt. Axiellt. Offset start. Flera ingångar. Gängjustering.

Friskärning gängning
Din 76. Användaranpassad. Utvändigt. Invändigt.
Cykel för motspindel
Grafisk inmatning för gripa, draga och avstickning. Automatisk kompensering av mekaniska kompenseringar. Alla funktioner – svarvning, fräsning och borrning – fungerar även för motspindeln.