Siemens 828D ShopMill

Siemens 828D ShopMill styrsystem gör programmering direkt vid maskinen enklare än någonsin. Med en dialog i klarspråk är det lätt att producera en färdig detalj från en ritning med ett minimum av tangenttryckningar, och grafisk presentation gör allt tydligt och begripligt. Fasta cykler möjliggör för användaren att göra fickfräsning med öar, konturfräsning, borrsekvenser, gängning, och en lång rad andra funktioner. Genast när programmet är skrivet visas en grafisk simulering av verktygens rörelse och hur material avverkas ända tills den färdiga detaljen visas i 2D eller 3D.

Siemens 828D ShopMill – tekniska specifikationer

Avancerat för enkelhets skull

Steg-för-steg-programmering. Kontinuerliga programmeringssteg tar både hela bearbetningen och enstaka block i beaktande. Varje steg eller varje block representeras av fasta cykler som borrning, gängning, grovbearbetning eller kontur- och fickfräsningar. Inmatningsfälten för parametrar stöds av lättförståelig grafik. Olika operationer kan sammanställas och snabbt och enkelt länkas till en positionsbild vilket kraftigt reducerar programmeringstiden och antalet verktygsväxlingar kan minimeras
Användarvänligt. Vid normal positionsbestämning av arbetsstycket måste man hoppa mellan riggnings- och automatläge. ShopMill hittar automatiskt den sekvens som ska justeras och bistår med en grafisk hjälpbeskrivning. När parametrarna lagts in kan du fortsätta där du slutade. Inställning – snabbt och exakt. Positionerna för X, Y och Z scannas snabbt och pålitligt även för oregelbundet uppspända detaljer. Man kan även använda scanningfunktionen för att mäta hål och fickor.
ShopMill verktygshantering som egen meny. Verktygstabellen i menyn har allt: verktygsnamn, verktygsgeometri, kompensationsvärden och tekniska data, kylning eller tryckluft liksom extrafunktioner och kylstrategi. Dessutom finns total verktygshantering som uppgraderade verktygstider med mera.
Allting överskådligt. Programmerade maskinrörelser av aktuellt bearbetningssteg visas skalriktigt på skärmen med tydlig grafik. Du kan se om alla verktyg passar ihop och du får alltid optimal översikt.
Kontur- och fickcykler ― tydlig tidsvinst. En användarvänlig geometriprocessor tillåter att man definierar konturen med upp till 250 ingående element och fickor kan innehålla upp till 12 öar. Fickan fräses parallellt med konturen med en större fräs. ShopMill lokaliserar automatiskt återstående material och avverkar det med en mindre fräs.
Geometriprocessor kalkylerar ej angivna mått. Den kraftfulla geometriprocessorn underlättar programmeringen av komplexa och bristfälligt måttsatta konturer. För detta ändamål beräknas konturformen med linjer och cirkelsegment som även kan överlappa tangentiellt och visas grafiskt på skärmen.
Simulering ― riskfri testkörning. ShopMill simulering ger dig möjlighet att prova ditt program. Du kan grafiskt se alla olika faser av testet, från detaljens geometri – till maskinrörelser – till färdig detalj i 3D-modell. Detta ger dig den trygghet du behöver för att starta den faktiska tillverkningen.
Multipel uppspänning. Gör din maskin mer produktiv. Med flera fixturer kan man maximera maskinens kapacitet. ShopMill optimerar bearbetningsföljden för alla fixturer så att upprepade verktygsväxlingar inte förbrukar tid och produktivitet.