ProtoTRAK styrsystem

Lanseringen av ProtoTRAK var ett av de största stegen framåt i verkstadsindustrin på flera decennier. Med fler än 40 000 användare världen över har idén med ett mycket lättanvänt program för att styra maskiner på ett kraftfullt sätt gjort en enorm nytta för företag som arbetar med enstycks- eller småserietillverkning
South Western Industries
ProtoTRAK från Southwestern Industries i USA är konstruerat för att lösa de problem som uppstår i samband med enstycks- och småserietillverkning. Styrsystemet möjliggör tillverkning på konventionellt sätt med en valfri mix av modern CNC-teknik och operatörens skicklighet.
  • Utbildning vid leverans gör det möjligt att göra mycket avancerade detaljer på rekordtid.
  • Programmeringen sker med konkreta frågor på svenska som i sin tur besvaras av dig med enkla knapptryckningar.
  • Kraftfulla fasta cykler beräknar automatiskt verktygsvägen. Du anger bara faktiska konturmått.
  • Att ändra i stora program är hur enkelt som helst. Med funktionentabelleditering sorterar du på en mängd data och kan ändra dem genom enkel knapptryckning.
  • Den helt unika TRAKing-funktionen som låter dig köra programmet i samma takt som du vevar någon av handrattarna. Ju snabbare du vevar desto snabbare rör sig maskinen. Stanna eller veva bakåt och maskinen följer dina kommandon. Du kan använda TRAKing till att provköra ditt program eller välja att veva med handratten genom en viss passage av bearbetningen som du vill vara extra försiktig med. Risken för krascher är eliminerad.

ProtoTRAK finns i två versioner

ProtoTRAK finns i två versioner, SMX för fräsmaskiner och SLX för svarvar. Styrning av maskinen sker i dialogform direkt vid maskinen eller via persondator. Programvaran finns i svensk version.

prototrak-smx-pendant

ProtoTRAK på persondator

Programmering på persondator
Programvaran ProtoTRAK Off-line (PTOL) används till att köra ProtoTRAK-systemet på en persondator. Du kan alltså sitta i lugn och ro och göra din programmering som du sedan kör på svarven eller fräsmaskinen.
DXF Konverteringsprogram
Kraftfull programvara som gör att du kan läsa in en ritning från DXF- eller DWG-format och sedan generera ett helt färdigt program med enkla musklick på de konturer, hål etc som du vill göra. Lägg sedan bara till varvtal, matning och välj verktyg så är biten klar att köra.