Maskinservice

Med kvalificerad teknisk kompetens och erfarenhet ser vi till att dina maskiner är i bästa skick för en kontinuerlig och tillförlitlig drift. Vår organisation står beredd att erbjuda allt från akutservice till förebyggande underhåll, maskinbesiktningar och maskintester. Vi har ett helhetskoncept för både mekaniska och elektroniska åtgärder. Servicekontrakt på allt från enstaka nyckelmaskiner till hela maskinparker.

Maskinbesiktning

En besiktning bör utföras vid maskinflytt, inköp av begagnade maskiner samt årligen på nyckelmaskiner. Nedanstående bedömer vi vara en standardbesiktning av maskiner.
En besiktning enligt nedan utför vi på cirka en dag. Oftast lägger vi efter samtal med kund upp en mer kundanpassad besiktning. Allt dokumenteras givetvis och kopia lämnas till kunden.

Innehåll Förklaring
Maskinuppriktning Med hjälp av elektroniskt vattenpass samt parallell linjal kontrollerar vi maskinens uppriktning.
Vändglapp De linjära axlarnas vändglapp mäts upp med indikatorklocka.
Byrålådsglapp De linjära axlarnas byrålådsglapp mäts upp.
Vinklar Maskinvinklarna mäts upp med granitsten samt indikatorklocka.

Maskintest

En maskintest är mycket mer omfattande än en besiktning, men tillsammans ger de svar på om maskinen klarar att uppfylla dina krav. Vi ser en oberoende maskintest som en mycket viktig del vid upphandling av nya eller begagnade maskiner. Att förklara innehållet i en maskintest är mycket omfattande, men mycket kortfattat kontrolleras följande punkter vid en maskintest: Lasermätning (stigningsfel, repetering, vändglapp, matning) vibrationsnivå, servoöverskjut, termisk stabilitet, linjär axelinterpolering, ljudnivå, mekanisk stabilitet, spindelhastighet, effektförlust, dokumentation samt maskindesign.

Akuttest

CRT Machines serviceteam felsöker och reparerar verktygsmaskiner. Serviceteamet har mångårig mekanisk och elektronisk erfarenhet.Förebyggande underhåll.

Förebyggande underhåll

För att minska oplanerade maskinstillestånd planerar vi tillsammans in ett förebyggande underhåll där CRT Machine kontinuerligt går in och kontrollerar samt åtgärdar eventuella maskinfel.

Maskinflyttning

CRT Machine kan erbjuda hjälp med nedmontering, transport, uppmontering och igångkörning av i huvudsak svarvar och fleroperationsmaskiner.

Servicekontrakt

CRT Machine erbjuder servicekontrakt på allt från enstaka nyckelmaskiner till hela maskinparker. Vi utformar servicekontraktet tillsammans med våra kunder.
Exempel på innehåll i servicekontrakt:

  • Inställelsetid
  • Reservdelar
  • Förebyggande underhåll
  • Laseruppmätning
  • Kontroll av geometrier