Finansiering

CRT Machine kan i samarbete med Wasa Kredit erbjuda förmånlig finansiering vid maskininvesteringar. Det är en bra affär att låta oss räkna på din investering. I erbjudandet tar vi hänsyn till olika faktorer som kan påverka din verksamhet.Leasing är ofta ett bra alternativ. Genom att slå ut dina investering på en längre period får du bättre samklang mellan dina kostnader och de intäkter som maskinen skall generera. Leasingkostnaden är helt avdragsgill och balansräkningen påverkas inte.Efter den avtalade leasingperiodens slut kan du välja mellan att köpa maskinen till det i förväg överenskomna restvärdet, eller att leasa vidare för ytterligare period med betydligt lägre kostnad.

         Leasing ett bra alternativ

  • Kostnaderna och maskinens intäkter kommer samtidigt.
  • Leasingkostnaden är helt avdragsgill.
  • Balansräkningen påverkas inte.
  • Köp till restvärde, eller leasa vidare till låg kostnad.